2019-2020

2019-2020

Date

日期

Class

班別

Name

姓名

Item

比賽項目

Award

獎項

15/9/2019韓曉俊、布鉉曦、廖文宇、黃穎謙、吳俊賢、陸俊希、曹鎧晉、林洛鋒、宋雨桐、鄭皓謙 Hon Hui Chun, Po Yuen Hei, Liu Man Yu, Wong Wing Him , Song Yu Tung, Ng Chun Yin, Kwok Tsun Hei, Cai Kai Jin, Lam Lok Fung, Cheng Ho Him

Gadget暑期兒童足球賽

Gadget Summer Football Competition

亞軍

First Runner-Up

12/8/2019

陳允希、鄭旨雅、張懿昕、龍浠霖、王以心、陳天恩、鄭詠恩、李芷瑜、龍宛彤、錢子悠、李穎晴、黃綺琳、岳楹、陳允祈、賴朗晴、黃子蘊、蔡尹晞、關宇晴、黎芯兒、李語安、伍梓淇

Chan Wan Hei, Cheng Tsz Nga, Cheung Yui Yan, Long Hei Lam, Wong Yi Sum, Chan Tin Yan, Cheng Wing Yan, Li Tsz Yu, Long Uen Tung, Chin Tsz Yau, Lee Wing Ching, Wong Yee Lam, Yue Ying, Chan Wan Kei, Lai Long Ching, Wong Tsz Wan, Choy Wan Hei, Kwan Yu Ching, Lai Sum Yi, Li Yu On, Wu Tsz Ki

第47屆全港公開舞蹈比賽

The 47th Open Dance Contest

銅獎 Bronze Award
Top