Board of PTA Executive Committee

Board of PTA Executive Committee

2021-2023 Board of 2nd PTA Executive Committee  (Current) 

Position

Name

Chairperson 

Ms. Lam Yee Ki Janice

Vice Chairperson 

Ms.Tai Wing Yan

Secretary

Ms. Yeung Kwai Fong

Assistant Secretary

Mr. Seto Wang Chun

Treasurer

Mr. Lam Kin Wai

Assistant Treasurer

Ms. Tam Wing Yee Winta

Recreation and Welfare

Ms. Yim Mei Yim May, Mr. Lui Ho Shing

Contact Persons

Ms. Lai Chui Yi, Ms. Hu Yan,

Mr. Wong Ho Yin, Mr. Sy Ting Fung

2019-2021 Board of 1st PTA Executive Committee 

Position

Name

Chairperson 

Mr. Stanley Ho

Vice Chairperson 

Ms. Chu Sau Yee, Zoe

Secretary

Ms. Tai Wing Yan

Assistant Secretary

Ms. Chu Hung Mui

Treasurer

Ms. Orlanda Hung

Assistant Treasurer

Ms. Wong Man Suen

Recreation and Welfare

Ms. Luk Wai Yin, Ms. Tan Chang Mei

Contact Persons

Ms. Lai Chui Yi, Ms. So Man Ting,

Mr Wong Ho Yin, Mr Seto Wan Chun

Top